Nàutica

Compensadors i connexions flexibles certificats per a sistemes de fuita humida en motors marins.