Condicions de venda

Garantia de producte

Els productes fabricats per VENAIR estan garantits de la forma que s'especifica en aquest document, que en cap cas empara la reclamació de possibles danys produïts pels mateixos.

Cobertura de la garantia

La garantia del producte s'estén per un període de sis mesos des de la data de venda del producte (data de la factura). VENAIR garanteix que els seus productes han estat fabricats sense defectes tant en els materials com a la mà d'obra i que han estat dissenyats i produïts conforme a les especificacions de la fulla de dades i d'acord amb els estàndards i pràctiques industrials.

Els productes de VENAIR no estan autoritzats per a aplicacions mèdiques, hospitalàries ni unes altres per les quals el producte no estigui expressament certificat.

Dins del període de garantia VENAIR es farà càrrec de qualsevol defecte de funcionament del producte a causa de la seva fabricació, substituint el producte una vegada s'hagi constatat l'existència d'un defecte de fabricació del producte pel departament tècnic de VENAIR.

La reposició del producte es realitzarà EXWORKS, sent els costos de transport i instal·lació a càrrec del client. La garantia de VENAIR només s'estén als seus productes i en cap cas empararà altres materials, costos de mà d'obra per reposició de peça, per reparació o altres costos derivats.

La reposició del producte només es realitzarà si el mateix és retornat a VENAIR degudament embalat i amb la fulla de reclamació degudament emplenada.

Nul·litat de la garantia

Aquesta garantia no serà vàlida si el producte subministrat per VENAIR no ha estat emmagatzemat, manipulat, muntat i lloc en funcionament d'acord amb les condicions indicades per VENAIR en catàlegs i fitxes tècniques o quan el producte hagi sofert una deterioració a causa de la seva exposició a agents externs indeguts (agents químics, corrosius, voltatges inadequats, instal·lacions elèctriques incorrectes etc…).

Aquesta garantia tampoc cobreix l'ús i desgast habitual del producte.

Confidencialitat

Tipus d'informació sol·licitada

Venair demana informació als seus CLIENTS a fi d'enviar ofertes, promocions i serveis a través de venair.com, venair.es i tuningvenair.com. En registrar-se per rebre els nostres serveis, vostè proporcionarà voluntàriament la informació personal que se li sol·liciti en cada cas.

Finalitat de la recopilació de dades

El propòsit de Venair en reunir informació personal dels seus clients, és oferir un servei el més personalitzat possible. Gràcies a aquesta informació Venair estarà en condicions de brindar-li un millor servei.

Confidencialitat de la informació

Venair no revelarà les dades personals que puguin servir per identificar-ho en forma individual, inclosa la informació que vinculi al seu nom de client en els llocs vinculats.