Venair i Leitat col·laboren en el desenvolupament del projecte SISMIC

En l’afany de millora contínua i gràcies al caràcter innovador del Grup, el departament de I+D de Venair treballa amb el suport del centre tecnològic LEITAT, en el desenvolupament del projecte de Noves Silicones amb Propietats de Superfície Millorades per a Conducció de Fluids (SISMIC).
Els productes actuals fabricats en silicona no presenten un bon comportament en contacte amb productes agressius, fet que genera la necessitat, especialment per a sectors que demanen altes prestacions (com el farmacèutic, cosmètic o biotecnològic…), de buscar alternatives que aportin millores en la compatibilitat i disminució de la fricció de la silicona amb líquids agressius.

Avui dia existeixen certs materials polimèrics que poden resoldre aquesta incompatibilitat, no obstant el seu preu és molt elevat i són incapaços d’assolir les propietats mecàniques de les silicones. Aquest motiu evidencia la rellevància del projecte SISMIC, que alhora suposa l’obtenció d’un producte totalment innovador no només per al sector de les canonades sinó també en el camp dels elastòmers. Uns resultats positius contribuirien a l’optimització del procés actual de fabricació, tant en la part de processat com en la part de contaminació ambiental, i derivaria a més en un substancial impacte econòmic, productiu i ecològic per a la empresa.

SISMIC s’emmarca en el procés de millora de l’entorn d’innovació impulsat per les polítiques públiques (quart eix estratègic de RIS3CAT), que promouen l’ús eficient dels recursos i estimulen la demanda de productes respectuosos amb el medi ambient. El projecte es duu a terme gràcies a la línia d’ajuts per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, dins el marc de Projectes Locals en les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.