Warunki sprzedaży

Gwarancja na produkt

Produkty wyprodukowane przez VENAIR są gwarantowane w formie, którą opisuje ten dokument, który w żadnym wypadku nie obejmuje roszczenia od szkód wyrządzonych przez same produkty.

Zasięg gwarancji

Gwarancja na produkt trwa sześć miesięcy od daty zakupu produktu (daty faktury). VENAIR gwarantuje, że produkty zostały wyprodukowane bez wad zarówno w surowcu jak i robociźnie oraz iż zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z danymi technicznymi oraz standartami oraz praktykami w sektorze przemysłowym.

Produkty VENAIR nie są autoryzowane do użytku do zastosowania medycznego, szpitali ani innych, gdzie nie jest to wyraznie potwierdzone certyfikatem.

Podczas okresu gwarancyjnego VENIAR jest odpowiedzialna za jakąkolwiek wadę fabryczną w działaniu produktu, zastępując produkt na nowy, po potwierdzeniu wady fabrycznej produktu przez dział techniczny VENIAR.

Wymiana produktu nastąpi na warunkach EX WORKS, nie pokrywamy kosztu transportu ani nowej instalacji. Gwarancja VENAIR dotyczy tylko i wyłacznie naszych produktów i w żadnym wypadku nie obejmuje innych materiałów, kosztów wymiany reklamowanej części, napraw czy innych kosztów.

Wymiana produktu nastąpi tylko wówczas, gdy reklamowany produkt zostanie zwrócny do VENAIR poprawnie zapakowany i z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Unieważnienie gwarancji

Gwarancja nie jest ważna w przypadku gdy produkt dostarczony przez Venair nie był właściwie przechowywany, przenoszony, zamontowany i uruchomiony zgodnie z zaleceniami określonymi przez Venair w katalogu i dokumentacji technicznej lub kiedy produkt został narażony na działanie czynników szkodliwych (chemicznych, korozyjnych, niewłaściwego napięcia i niepoprawnych instalacji elektrycznych etc.).

Ta gwarancja nie dotyczy normalnego użytkowania i zużycia produktu.

Poufność

Rodzaj wybranej informacji

Venair wysyła swoim KLIENTOM informacje o ofertach, promocjach i usługach poprzez venair.com, venair.es i tuningvenair.com. Po zarejestrowaniu się w celu otrzymania informacji, użytkowik sam wybiera rodzaj informacj, które chciałby otrzymywać.

Celem Venair jest uzyskanie szczegółowej informacji o potrzebach naszych klientów, dzięki czemu możemy zaoferować usługi dostosowane do indywidualnych oczekiwań. Dlatego też Venair jest w stanie zapewnić swoim klientom najlepszą obsługę.

Poufność informacji

Venair nie ujawnia danych osobowych, które służą do jego identyfikacji w formie indywidualnej, dotyczy to również informacji która łączy nazwę klienta z powiązanymi stronami.