Sıkça Sorulan Sorular

Bir dirseğin uzunluğunu nasıl ölçebilirim?

Bir dirseğin uzunluğu dirseğin bir ucundan diğer ucunun çevresinin merkezine ölçülür. View example.

En uygun hortumu nasıl seçerim?

Belirli bir uygulama için esnek bir hortum seçileceği zaman, şu noktalara dikkat edilmelidir:
Basınç – Vakum
Çalışma basıncı ve vakum değerleri. Su çekici.
Taşınılan ürünler
Doğası, atama, yoğunlaşma, çalışma sıcaklığı. Hali: Sıvı, gaz veya katı. Katı olması durumunda: Tanecikli halde, yoğunluğu, taşınan katı ürünün davranışı, doğası, taşıma hızı ve taşınan akışkanın akışı. Kullanım sıklığı.

Çevre
Kullanım yeri, ortam sıcaklığı, Higrometrik derecesi, atmosferik ajanlara ve ozona maruz kalma veya eksikliği. Esnek hortumun ucuyla temasta olabilecek ürünler.

Mekanik Sınırlamalar
Kullanımdayken olabilecek en düşük bükülme çapı. Çekme, bükme, esneme, titreşim veya sıkıştırma yönlerinden sınırlamalar. Darbe, korozyon ve aşınma riskleri. Çalışma pozisyonu: zeminde, asılmış veya batırılmış vaziyette.

Kullanılan veya Kullanılması Beklenilen Bağlantılar
Bağlantı: Tipi, ölçüsü ve dış açma sınıfı. Hortum: İç ve dış çap. Uzunluk ayarlaması.

Özgün Şartlar
Bu durumla ilgili, kullanıcının ülkesindeki bahsi geçen uygulama alanının kullanımdaki zorunlu şartnamelere uygunluğu esnek hortumların seçiminde temelini oluşturur.
Yorumlamalarla ilgili zorluklarla karşılaşınca veya mevcut belgelendirmelerde gerekli bilginin olmadığı yerlerde, esnek hortum kullanıcısının üreticiye danışması tavsiye edilir.

Hortumları ne kadar süreyle depolayabilirim?

Stoklama süresi mümkün olduğunca kısaltılmalıdır. Bu sebeple stoklardaki ürünlerin dolaşımı, “ilk giren ilk çıkar” kuralını uygulayarak sağlanmalıdır. Uzun dönem stoklama önlenemediği zaman, örneğin bir yıl gibi, bu ürün kullanıma verilmeden önce dikkatlice kontrole edilmelidir.

Stoklama esnasında en uygun sıcaklık nedir?

Stoklama sıcaklığı 0°C (32ºF) ile 35°C (95ºF) arasında hangi sıcaklıkta mümkünse tutulmalıdır. (En uygun sıcaklık 15°C / 59ºF’dır) Bağıl nem tercihen %65’i aşmamalıdır.

En uygun stoklama şartları nedir?

Esnek hortumlar aşırı kısıtlama, uzama veya deformasyon olmadan stoklanmalıdır. Keskin veya açılı nesneler veya malzemelerle teması önlenmelidir. Hortumlar mümkün olduğunca stoklama kutuları içinde ve kuru yerlerde stoklanmalıdır. Rulo şeklinde sarılan esnek hortumlar düz ve tercihen yığınlaşmamış olarak stoklanmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda, yığınların yüksekliğine tabandakilerin ezilmemesi için sınırlama getirilmelidir. Ağır ürünler tabana, hafif ürünler üste yerleştirilmelidir. Rulo haline getirilen hortumun bükülme çapı en azından standartlara veya üreticinin sınırlamalarına uygun olmalıdır. Sivri uçlarla veya askılarla rulo haline getirilen hortumların asılması tavsiye edilmemektedir. Düz bir şekilde tedarik edilen esnek hortumlar düz bir şekilde, katlanmadan stoklanmalıdır.